SLINEX-2018

भारत-श्रीलंका यांच्यात त्रिंकोमाली या श्रीलंकेच्या ईशान्य किना-यावरील शहराजवळ 7 सप्टेंबर 2018 रोजी SLINEX-2018 या संयुक्त नौदल सरावास नुकताच प्रारंभ झाला आहे.

SLINEX-2018 या संयुक्त नौदल सरावाचे 7 ते 13 सप्टेंबर 2018 या कालावधीसाठी आयोजन करण्यात आले आहे.

या सरावाची ही सहावी आवृत्ती आहे. SLINEX-2018 या सरावात संयुक्त प्रशिक्षण,कौशल्य देवाणघेवाण, शोध आणि बचाव अशा विविध प्रकारांच्या मोहिमांचा समावेश आहे.

भारतीय नौदलाचे ‘INS कोरा दिव्ह’, ‘INS किर्च’ आणि ‘INS सुमित्रा’ हे जहाज सहभागी झाले आहेत.

SLINEX हा नौदल सराव सन 2005 पासून दोन वर्षातून एकदा आयोजित करण्यात येत होता. मात्र 2018 या वर्षापासून या सरावाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येत आहे.

SLINEX-2017 हा संयुक्त नौदलसराव 7 ते 14 सप्टेंबर 2017 दरम्यान विशाखापट्टनम(आंध्रप्रदेश) या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता.

2005 साली याची प्रथम आवृत्ती आयोजित केली गेली होती.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: