MHSEC-2050: महाराष्ट्राचे ऊर्जा कॅल्क्युलेटर

महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘MHSEC-2050’ हे एक नविन ऊर्जा कॅल्क्युलेटर तयार केले आहे. हे एक संकेतस्थळ आधारित साधन आहे.

राज्याची ऊर्जा मागणी पूर्ण करण्यासाठी चांगल्या व्यवस्थापनासाठी नवीन ऊर्जा कॅल्क्युलेटर तयार करण्यात आले आहे.

ब्रिटनच्या राष्ट्रकुल कार्यालयाच्या सहकार्याने NITI आयोगाने IESS-2047 हे ऑनलाइन ऊर्जा कॅल्क्युलेटर तयार केले आहे.

ऊर्जा कॅलक्यूलेटर राज्यात कार्यात आणणारे आंध्रप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: