‘2018 वैश्विक क्षयरोग अहवाल’

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) याचा ‘2018 वैश्विक क्षयरोग अहवाल’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार समोर आलेल्या ठळक बाबी –

2017 साली क्षयरोगाच्या प्रकरणांमध्ये घट झाली, परंतु 2030 सालापर्यंत ‘एंड TB’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अजूनही प्रयत्न कमी पडत आहेत.

2000 सालापासून जागतिक पातळीवर 54 दशलक्ष मृत्यू टाळता आले, तरीही क्षयरोग हा जगातला सर्वात घातक संक्रामक आजार आहे. 2017 साली या रोगामुळे 1.6 दशलक्ष मृत्यू (300 000 HIV पॉझिटिव्ह लोकांसह) झाले.

2000 सालापासून HIV+ लोकांमध्ये मृत्यूच्या प्रमाणात 44% घट तर HIV- लोकांच्या बाबतीत 29% घट झाल्याचे आढळून आले आहे.
2017 साली जगभरात अंदाजे 10 दशलक्ष लोकांमध्ये क्षयरोग विकसित झाला.
Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: