‘सूर्यशक्ती किसान योजना’

गुजरात राज्य शासनाने शेतीसाठी लागणाऱ्या वीजेची गरज लक्षात घेऊन शेतकर्यांसाठी ‘सूर्यशक्ती किसान योजना’ (SKY)  राज्यात सुरु केली आहे. सूर्यशक्ती किसान योजनेअंतर्गत शेतकरी सौर ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करू शकणार आहेत. अशा स्वरूपाची योजना राबवणारे व अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. ही योजना केवळ त्या शेतकर्यांसाठी आहे, जे विद्युत कंपन्यांचे विद्यमान ग्राहक आहेत. या नवीन योजनेअंतर्गत सौर प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी शेतकर्यांना लागणाऱ्या एकूण निधीपैकी केवळ 5% फक्त निधी सुरुवातीला भरावा लागेल. उरलेला निधीचे वितरण केंद्रीय आणि राज्य सरकार मिळून 60 टक्के तर 35 टक्के हिस्सा शेतकर्यांनी 7 वर्षांच्या मुदतीत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: