‘वन्यजीव अधिवासाचा एकात्मिक विकास’ (IDWH)

आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ‘वन्यजीव अधिवासाचा एकात्मिक विकास’ (IDWH) योजनेच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.

‘वन्यजीव अधिवासाचा एकात्मिक विकास’ (IDWH) योजना ही एक केंद्र पुरस्कृत  योजना आहे.

मान्यतेनुसार 12व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालमर्यादेनंतर सन 2017-18 ते सन 2019-20 या कालावधीत ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यासाठी एकूण 1,731.72 कोटी रूपये देखील मंजूर करण्यात आले आहेत.

या योजनेचे पुढील तीन भाग आहेत –

१. प्रोजेक्ट टायगर

२. वन्यजीव अधिवासाचा विकास

३. प्रोजेक्ट एलिफंट.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: