‘राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण’

जानेवारी २०१९ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून देशाच्या प्रथम ‘राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण (NES)’ याला सुरुवात केली जाणार आहे.

एनवायरनमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (ENVIS) याच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणात 24 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांच्या 55 जिल्ह्यांमधील पर्यावरण विषयक माहिती गोळा केली जाणार आहे.


विविध पर्यावरणविषयक मापदंडांनुसार व्यापक माहिती गोळा करण्यासाठी, 9×9 किलोमीटर या प्रमाणात भूखंडाचे तुकडे पाडले जाणार असून त्यात पुढील घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे.

१) हवा, पाणी, मृदेची गुणवत्ता

२) घन, घातक आणि ई-कचरा

३) उत्सर्जन

४) वन आणि वन्यजीवन

५) वनस्पती आणि प्राणी

६) जलप्रदेश, तलाव, नद्या आणि इतर पाण्याचे स्त्रोत


 

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: