[योजना] ‘सेवा भोज योजना’

भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने ‘सेवा भोज योजना’ ही नवीन योजना  सुरू केली आहे. योजनेसाठी वित्त वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 साठी एकूण 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

धर्मदाय आस्थापनांमध्ये दिल्या जाणार्या अन्न/प्रसाद/लंगर यासाठी लागणार्या वस्तूंवर CGST आणि IGST लादला जाणार नाही आणि त्याला परत केले जाईल. हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आस्थापने कमीतकमी पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेली असावीत आणि महिन्याला कमीत कमी 5000 लोकांना मोफत अन्न पुरवित असावी.

 

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: