बँका अंतर्गत लोकपाल नियुक्ती

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) 10 पेक्षा अधिक शाखा असलेल्या सर्व अनुसूचीत व्यावसायिक बँकांना एक अंतर्गत लोकपाल (Internal Ombudsman -IO) नियुक्त करण्याची सूचना दिली आहे.

मात्र, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना (RRB) या आदेशामधून वगळण्यात आले आहे.

RBI च्या नव्या धोरणांतर्गत ‘अंतर्गत लोकपाल योजने’मधून बँकेचे अंतर्गत मुद्दे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याच्या व्यवस्थेला बळकटी आणण्याची खात्री केली जात आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: