‘प्रभादेवी’ स्थानक

18 जुलैच्या मध्यरात्रीपासून एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाचे नाव ‘प्रभादेवी’ असे ठेवण्यात आले आहे.

29 सप्टेंबर 2017 रोजी एल्फिन्स्टन रोडचे नाव प्रभादेवी असे करण्यात येणार होते. मात्र त्याच दिवशी दुर्घटना घडल्याने नामांतराचा विषय पुन्हा मागे पडला. अखेर आता 18 जुलैच्या मध्यरात्रीपासून एल्फिन्स्टन रोडचे नाव प्रभादेवी करण्यात आले आहे.

स्थानकातील नावाचे फलक, इंडिकेटर, उद्घोषणा यंत्रणा इत्यादीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.

प्रभादेवी स्थानकाचा कोड ‘पी बी एच डी‘ असेल.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: