पर्यटकांच्या वाहनांसाठी ‘राष्ट्रीय परवाना योजना’

देशभरात पर्यटकांच्या वाहनांना अडथळ्याविना प्रवास करण्यासाठी केंद्र शासन सुविधा प्रदान करणारी ‘राष्ट्रीय परवाना योजना’ तयार करीत आहे.

टोल वसुली करण्यासाठी सहा महिन्यात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने टोल नाक्यांवर एक यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: