देशातील धरणांमधील पाणीसाठ्यात 2 टक्के वाढ

देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 5 जुलै 2018 रोजी संपलेल्या सप्ताहामध्ये 32.847 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 20 टक्के इतके आहे.

गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील साठ्याच्या 100 टक्के इतका हा साठा आहे.

या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे.

91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.

पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे.

त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे.

या साठ्यांमध्ये सध्या 4.48 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे.

धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 14 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: