चालक कल्याण

दहापेक्षा जास्त व्यक्ती काम करणाऱ्या आस्थापना अथवा कारखान्यात काम करणारा चालक, कर्मचारी राज्य विम्याचे लाभ मिळण्यासाठी पात्र आहे.

ज्या आस्थापनेत अथवा कारखान्यात 20 पेक्षा जास्त व्यक्ती काम करत आहेत अशा ठिकाणी काम करणारे वाहन चालक भविष्यनिर्वाह निधीचे लाभ मिळण्यासाठी पात्र आहे.

असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008 तयार करण्यात आला आहे.

असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना अपंगत्व कवच, आरोग्य आणि प्रसूती रजा आणि इतर लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण, यासंदर्भातल्या आरोग्य योजना या अंतर्गत पुरवण्यात येतात.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: