”कोप इंडिया” – हवाई युद्ध सराव

भारत, जपान आणि अमेरिका यांनी ”कोप इंडिया” नावाचा संयुक्त द्वैपक्षीय हवाई युद्ध सराव ञिपक्षीय स्वरूपात करण्यास मान्यता दिली आहे. हा युद्ध सराव डिसेंबर मध्ये भारतीय हवाई दलाकडून आयोजित केला जाणार आहे.


या अगोदर कोप इंडिया हा युद्ध सराव केवळ भारत व अमेरिका या दोन राष्ट्रांदरम्यान घेतला जात होता. आता जपान राष्ट्रदेखील या ठिकाणी सहभागी झाले आहे.

भारत-अमेरिका दरम्यान सर्वप्रथम कोप इंडिया युद्ध सराव  २००४ साली पार पडला होता.


Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: