कारागीरांच्या वेतनात 36% वाढ

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालयाने कारागीरांच्या वेतनात 36% वाढ करण्याविषयी खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

पूर्वीच्या 5.50 रुपये प्रति हॅक वरून 7.50 रुपये प्रति हॅक या प्रमाणात ही वेतनवाढ झाली आहे.

खादी संस्थेला दिले जाणारे सुधारित बाजारपेठ विकास सहाय्य (MMDA) या सरकारी अनुदानासह ही वेतन वाढ 15 ऑगस्ट 2018 पासून लागू केले आहे.

खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) -

खादी व ग्रामोद्योग आयोग हे एक वैधानिक मंडळ आहे, ज्याअंतर्गत ग्रामीण विकासात गुंतलेल्या इतर संस्थासह समन्वयाचे ग्रामीण भागात खादी व इतर ग्रामोद्योगांच्या विकासासाठी कार्यक्रमांचे नियोजन, जाहिरात, आयोजन व अंमलबजावणी करण्यास सदैव कार्यरत असते.

KVIC ची स्थापना 1956 साली झाली आणि याचे मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: