उघड्यावर शौच करणाऱ्याला दंड

महाराष्ट्र राज्य सरकारने खुल्यावर शौच करणाऱ्याला, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्याला आणि थुंकणाऱ्याला दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अश्या श्रेणीनुसार दंड आकारला जाणार आहे.

दंडाचे स्वरूप –

खुल्यावर शौच करणाऱ्याला – 500 रूपयांपर्यंत

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्याला – 180 रूपयांपर्यंत

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्याला – 150 रूपयांपर्यंत

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: